groep 1

Welkom op de pagina van groep 1.

Wij stellen ons even voor:
Wij zijn de kinderen van groep 1.

Samen stappen wij het nieuwe schooljaar in........Wij zijn dit schooljaar gestart met een kleine groep 1. Omdat wij de instroom groep zijn komen er regelmatig gedurende het hele schooljaar nieuwe kinderen bij ons in de groep.

Wij hebben 2 juffen. Op maandag en dinsdag juf Mila en op woensdag, donderdag en vrijdag juf Monique. 

Samen met onze juffen leren, spelen, zingen, werken, knutselen wij heel veel.

Wij noemen dit “spelend leren”. Doormiddel van spel in de hoeken en met ontwikkelingsmaterialen werken wij doelgericht aan onze ontwikkeling en komen alle ontwikkelingsgebieden aanbod, tijdens het spel binnen en buiten en in de kring. Wij vinden ‘spelend leren” in de onderbouw heel erg belangrijk daarom hebben wij een zeer rijke leeromgeving.

Ongeveer elke 8 weken werken wij rondom een nieuw thema in de groep. De hoeken en de thema tafel worden dan weer aangepast aan het nieuwe thema en de bij behorende doelen voor die periode.

Met behulp van de methode “Groove me” leren wij spelenderwijs Engels, in groep 1.

Dit zijn thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van 4/5 jarigen. Op die manier leren wij heel veel Engelse woorden/ zinnen en liedjes. Alle kinderen van de hele school krijgen Engels, met dezelfde methode.

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken wij de methode KWINK. Dit is een methode waar wij school breed mee werken.

Tijdens het spelen/werken mogen wij kiezen van het kiesbord, wij kunnen dan kiezen voor het werken met ontwikkelingsmateriaal uit de kast, een weekwerkje, werken in de hoeken ( huishoek winkelhoek, bouwhoek, taal/schrijfhoek, rekenhoek, verven, zand/water tafel, themahoek) maar ook mogen wij kiezen voor “leerspelletjes “op de I-pad en het digibord.

Twee keer per week hebben wij gymles van onze eigen juf in de kleine gymzaal. Wij klimmen en klauteren dan op de gymsituatie die is opgebouwd. Daarnaast vinden wij het buitenspelen ook erg belangrijk voor de motorische ontwikkeling.
Wilt u nog meer van ons weten of zien? Bekijk dan gerust de berichten en foto's van onze groep.