SCHOOLTIJDEN 

We werken met een continurooster. We gaan uit van het vijf gelijke dagen model.
We gaan elke dag van 8.30 tot 14.00 uur naar school.
De kinderen mogen vanaf 08.15 uur naar hun klaslokaal.
De groepen 1 en 2 zijn op vrijdag om 11.45 uur vrij. 

 

Vakanties en vrije dagen:

Herfstvakantie: 21 oktober t/m 26 oktober 2018 
Kerstvakantie: 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie: 18 februari t/m 22 februari 2019
Meivakantie: 22 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart: 30 en 31 mei 2019 
Tweede pinksterdag: 10 juni 2019 
Zomervakantie: 15 juli 2019 t/m 23 augustus 2019