SCHOOLTIJDEN 

We werken met een continurooster. We gaan uit van het vijf gelijke dagen model.
De schooltijden zijn elke dag van 8.30 tot 14.00 uur.
De kinderen mogen vanaf 08.15 uur naar hun klaslokaal.
De groepen 1 en 2 zijn elke maand een hele vrijdag vrij, deze dagen zijn bij aanvang van het schooljaar bekend.

 

Vakanties en vrije dagen:

Herfstvakantie: 16 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021 
Kerstvakantie: 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 19 februari 2022 t/m 27 februari 2022
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag: 15 en 18 april 2022
Meivakantie: 23 april 2022 t/m 8 mei 2022
Tweede pinksterdag: 6 juni 2022
Zomervakantie: 16 juli 2022 t/m 28 augustus 2022