SCHOOLTIJDEN 

We werken met een continurooster. We gaan uit van het vijf gelijke dagen model.
De schooltijden zijn elke dag van 8.30 tot 14.00 uur.
De kinderen mogen vanaf 08.15 uur naar hun klaslokaal.
De groepen 1 en 2 zijn elke maand een hele vrijdag vrij, deze dagen zijn bij aanvang van het schooljaar bekend.

 

Vakanties en vrije dagen:

Herfstvakantie: 21 oktober t/m 25 oktober 2019 
Kerstvakantie: 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 
Voorjaarsvakantie: 17 februari t/m 21 februari 2020
Meivakantie: 27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart: 21 en 22 mei 2020 
Tweede pinksterdag: 1 juni 2020 
Zomervakantie: 6 juli 2019 t/m 16 augustus 2020