SCHOOLTIJDEN 

We werken met een continurooster. We gaan uit van het vijf gelijke dagen model.
De schooltijden zijn elke dag van 8.30 tot 14.00 uur.
De kinderen mogen vanaf 08.15 uur naar hun klaslokaal.
De groepen 1 en 2 zijn elke maand een hele vrijdag vrij, deze dagen zijn bij aanvang van het schooljaar bekend.

 

Vakanties en vrije dagen:

Herfstvakantie: 17 oktober 2022 t/m 23 oktober 2022 
Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 27 februari 2023 t/m 5 maart 2023
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag: 7 en 10 april 2023
Meivakantie: 1 mei t/m 14 mei 2023
Tweede pinksterdag: 29 mei 2023
Zomervakantie: 24 juli 2023 t/m 3 september 2023