SCHOOLTIJDEN 

We werken met een continurooster. We gaan uit van het vijf gelijke dagen model.
De schooltijden zijn elke dag van 8.30 tot 14.00 uur.
De kinderen mogen vanaf 08.15 uur naar hun klaslokaal.
De groepen 1 en 2 zijn elke maand een hele vrijdag vrij, deze dagen zijn bij aanvang van het schooljaar bekend.

 

Vakanties en vrije dagen:

Herfstvakantie: 12 oktober 2020 t/m 16 oktober 2020 
Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 22 februari 2021 t/m 26 februari 2021
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag: 2 en 5 april 2021
Koningsdag: 27 april 2021
Meivakantie: 3 mei 2021 t/m 14 mei 2021
Tweede pinksterdag: 24 mei 2021
Zomervakantie: 9 juli 2021 t/m 20 augustus 2021