MR

De MR is een belangrijk overleg orgaan binnen de Kubus. In de MR kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar soms ook een beslissende rol in beleidszaken. U moet dan denken het goedkeuren van de schoolgids, het schoolplan en het schooljaarplan. Verder wordt er binnen de MR o.a. nagedacht over schooltijden e.d. Maar ook over het verbeteren van het onderwijs op de Kubus. De MR vergadert ongeveer 4x per jaar.

Op De Kubus maken wij gebruik van Parro. Ouders en verzorgers die contact op willen nemen met de MR kunnen dit via Parro doen.

Dit schooljaar is de MR als volgt samen gesteld:
Namens de ouders hebben zitting:
Dhr. S. Hübner
Mw. D. Pikaar
Dhr. A. Olthuis

Namens het schoolteam:
Mw. J. van het Reeve
Mw. W. ter Beek
Mw. B. Kirchjünger

Namens het schoolbestuur:
Mw. L. Busschers