MR

De MR is een belangrijk overleg orgaan binnen de Kubus. In de MR kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar soms ook een beslissende rol in beleidszaken. U moet dan denken het goedkeuren van de schoolgids, het schoolplan en het schooljaarplan. Verder wordt er binnen de MR o.a. nagedacht over schooltijden e.d. Maar ook over het verbeteren van het onderwijs op de Kubus. De MR vergadert ongeveer 4x per jaar.
Voor het schooljaar 2018-2019 zijn dat de volgende data:

De MR is te bereiken via: kubus-mr@skoe.nl

Dit schooljaar is de MR als volgt samen gesteld:
Namens de ouders hebben zitting:
Dhr. M. Kleinsman ( voorzitter)
Mw. R. Bedorf
Dhr. W. Kiel,

Namens het schoolteam:
Mw. N. ter Beek
Mw. W. ter Beek

Namens het schoolbestuur:
Hr. G. Aarnink