OR

De ouderraad is een groep van ouders, die alle ouders vertegenwoordigt in de diverse zaken, die te maken hebben met het beleid en de activiteiten van de school.

De ouderraad vergadert eens per maand en heeft daarnaast regelmatig contact met de schoolleiding en de leerkrachten. Verder wordt de ouderraad van diverse zaken op de hoogte gehouden zoals: de onderwijsmethodes over pestgedrag, de regeling voor het overblijven van de kinderen en andere zaken zoals veranderingen in de school en op het schoolplein. Ook helpt de ouderraad met het zoeken naar oplossingen voor grote en kleine problemen of komt zelf met nieuwe ideeën.

Een tweede belangrijke functie van de ouderraad is het (helpen) organiseren en bedenken van leuke activiteiten. U kunt hierbij denken aan het smikkelfeest, de fancyfair, het sinterklaasfeest, de kerstviering, de kerstmarkt en het Paasontbijt.

Voor deze activiteiten en andere dingen, zoals de atletiekdag, het carnaval en natuurlijk het jaarlijkse schoolreisje, is geld nodig. Dit wordt jaarlijks door de ouders betaald in de vorm van een “ouderbijdrage”.