Passend Onderwijs

Bij ons krijgt ieder kind onderwijs dat bij hem of haar past. Passend onderwijs is er dan ook op gericht om alle leerlingen in de eigen, vertrouwde omgeving te ondersteunen. In de praktijk doorlopen de meeste kinderen het basisonderwijs probleemloos en met goede resultaten. Maar soms heb je als kind meer hulp nodig. Je kunt je niet goed concentreren bijvoorbeeld. Of je hebt moeite met rekenen. De leerkracht heeft de verantwoordelijkheid om de leerlingen die dat nodig hebben extra aandacht te geven. Dat is niet altijd voldoende. Soms hebben leerlingen speciale behoeften op het gebied van leren of gedrag. Dan is het wel zo fijn als zij passende ondersteuning krijgen. Bij ons is er structureel een orthopedagoog aanwezig op school om mee te denken over wat passende ondersteuning is voor jouw kind. In overleg met jou als ouder of verzorger kijken we welk (tijdelijk) arrangement het beste is. Vaak zijn kleine aanpassingen al voldoende. En soms heeft jouw kind wat meer ondersteuning nodig. In eerste instantie bieden we die extra ondersteuning op de basisschool. Is dit niet genoeg? Dan overleggen we met elkaar en kijken we of speciaal (basis)onderwijs beter is.

Ons samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband 23.02 is een samenwerking van besturen van alle scholen in de gemeenten Borne, Hof van Twente, Haaksbergen, Hengelo, Oldenzaal, Dinkelland, Losser en Enschede.
In het samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt over o.a. extra ondersteuning op school, het toekennen van toelaatbaarheidsverklaringen voor speciaal (basis)onderwijs en het toekennen van financiële middelen. 

Vanwege de omvang is het samenwerkingsverband opgesplitst in drie deelregio’s: Hengelo e.o., Noordoost Twente en Enschede. KOE valt onder de deelregio Enschede.

Samen gaan we voor passend onderwijs voor alle leerlingen tussen de 4 en 13 jaar in de deelregio. Passend onderwijs geldt voor al onze leerlingen. Dus ook voor leerlingen die makkelijk leren. We helpen elkaar bij het uitvoeren van de zorgplicht. En bieden een dekkend netwerk om thuiszittende kinderen te voorkomen. Want ieder kind heeft namelijk recht op onderwijs. 

Passend onderwijs vraagt om samenwerking. Daarom vinden we samenwerken met partners ontzettend belangrijk. Denk aan voorzieningen in de voor- en vroegschool (IKC), de gemeente en zorg- en welzijnsinstellingen. Maar ook organisaties voor jeugdhulp en de politie. Met deze partijen werken we in wijkteams intensief samen..

Wil je meer weten over het samenwerkingsverband 23.02 en de deelregio Enschede? Je leest er meer over op: swv2302 of deelregio-enschede

We hebben een bovenschools Steunpunt om onze scholen te ondersteunen bij het bieden van passend onderwijs. Wil je hier meer over weten? Kijk dan hier.