Groep 5

Welkom op de pagina van groep 5.Hallo allemaal, 

Wij zijn groep 5, een kleine, maar gezellige klas van 15 leerlingen en twee juffen. In onze groep zitten 6 meisjes en 9 jongens. Dit jaar hebben wij op maandag t/m woensdag les van juf Sharon en op donderdag en vrijdag van juf Emily.

Wij zijn een enthousiaste groep die hard kan en wil werken. Naast hard werken vinden wij het ook erg belangrijk en fijn om goed met elkaar om te gaan. We besteden hier dan ook veel aandacht aan. Het accent ligt op elkaar helpen, samenwerken, positief reageren, luisteren naar elkaar. Door hier aandacht aan te blijven besteden zorgen we er samen voor dat iedereen zich veilig / fijn voelt in de groep en op school.

Elke dag krijgen wij de vakken rekenen, taal, spelling en lezen aangeboden. Naast deze vakken komen ook Engels, begrijpend lezen, muziek, gym, sociaal-emotioneel, zaakvakken, schrijven en handvaardigheid/tekenen aan bod. De vakken worden vaak gegeven met behulp van het digibord in combinatie met een boek/schrift.
Bijna dagelijks maken wij ook gebruik van de I-pads, om extra stof te oefenen en te herhalen. We werken veel op Gynzy Kids. Hier staan taken klaar voor elke leerling, die op deze manier goed aan te passen zijn aan het individuele niveau.
We werken ook met een taakbrief, deze wordt net als de software op de I-pad, op maat aangeboden voor zowel de plus- als de zorgleerling.


Het allerbelangrijkste én een voorwaarde om goed te kunnen leren is dat wij allemaal met plezier naar school gaan!


Wilt u nog meer van ons weten of zien? Bekijk dan gerust de berichten en foto's van onze groep.