groep 1 en 2

Welkom op de pagina van groep 1 en 2.Wij zijn de kinderen van groep 1 en 2 . In groep 1 zitten momenteel tien kinderen en in groep 2 zitten ook tien kinderen. Omdat wij een instroomgroep zijn, komen er regelmatig nieuwe kinderen bij ons in de groep.

Wij hebben twee juffen. Op maandag, dinsdag en woensdag juf Wendy en op donderdag en vrijdag juf Monique.

Samen met onze juffen leren, spelen, zingen, werken en knutselen wij heel veel. Wij noemen dit “spelend leren”. Doormiddel van spel in de hoeken en met ontwikkelingsmaterialen werken wij doelgericht aan onze ontwikkeling. Wij vinden ‘spelend leren” in de onderbouw heel erg belangrijk daarom hebben wij een zeer rijke leeromgeving.

Ongeveer elke acht weken werken wij rondom prentenboeken en een nieuw thema in de groep. De hoeken en de thema tafel worden dan weer aangepast aan het nieuwe thema en de bij behorende doelen voor die periode.

De kinderen van groep 2 krijgen spelenderwijs elke week een nieuwe letter/ klank aangeboden. Met deze letter/klank doen worden allerlei leuke spelletjes gedaan. De letters worden in de loop van het schooljaar allemaal herhaald. Door onze rijke leeromgeving krijgen alle kinderen de kans om spelenderwijs kennis te maken met letters, cijfers en komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod.
(taalontwikkeling, rekenontwikkeling, motorische ontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling)

Met behulp van de methode “Groove me” leren wij spelenderwijs Engels. Deze methode maakt gebruik van thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Op die manier leren zij heel veel Engelse woorden/ zinnen en liedjes.

 

Tijdens het spelen/ werken mogen wij kiezen van het kiesbord. Er kan dan gekozen worden voor het werken met ontwikkelingsmateriaal, een weekwerkje, werken in de hoeken of leerspelletjes op de IPad. In de klas hebben wij meerde hoeken. Dit zijn de huishoek, de winkelhoek, de bouwhoek, de taal- en schrijfhoek, de rekenhoek, de schilderhoek, de zand- en watertafel en de themahoek.

 

 

Via de website zullen we jullie met foto’s op de hoogte houden van alle leuke en leerzame activiteiten in groep 1 en 2.  

Wilt u nog meer van ons weten of zien? Bekijk dan gerust de berichten en foto's van onze groep.